โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ตำบลบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2558
ประมวลภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านหม้อ
โดย อบต.บ้านหม้อร่วมกับชาวบ้านตำบลบ้านหม้อ
 
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ณ ที่ว่าการอำเภอพิชัย
ประมวลภาพกิจกรรม
งานประเพณีตักบาตรเทโวตำบลบ้านหม้อ
โดย อบต.บ้านหม้อ ร่วมกับประชาชนตำบลบ้านหม้อ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ค้นหาที่ Google ................
จำนวนผู้เข้าชม
Counter