โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2558
ณ อบต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 
กิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่
 
 
ตรวจติดตามประเมินผลโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (ระยะสานต่อ)
 
วันที่ 15 มิ.ย.58 นายวุฒิศักดิ์ นาคบัว นายก อบต.บ้านหม้อ และ นายเลิศ คงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนโพใต้ ตำบลบ้านหม้อ เข้ารับรางวัลโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ฯ ชุมชนผ่านเข้ารอบที่ ๑ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามรารากอน กรุงเทพมหานคร
 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคไข้หวัดนก...
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ค้นหาที่ Google ................