ประมวลภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านหม้อ
โดย อบต.บ้านหม้อร่วมกับชาวบ้านตำบลบ้านหม้อ
 
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ณ ที่ว่าการอำเภอพิชัย
ประมวลภาพกิจกรรม
งานประเพณีตักบาตรเทโวตำบลบ้านหม้อ
โดย อบต.บ้านหม้อ ร่วมกับประชาชนตำบลบ้านหม้อ
 
ประมวลภาพกิจกรรม
งานทำบุญทอดผ้าป่าศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
อบต.บ้านหม้อ (หลังใหม่)
 
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประจำปีงบประมาณ 2557
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค้นหาที่ Google ................
จำนวนผู้เข้าชม
Counter