ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก ต้านภัยยาเสพติดฯ
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 17 พ.ค. 57
(การแข่งขันนัดแรก วันที่ 29 มี.ค.57)
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธืภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
" กิจกรรมบัณฑิตน้อย "
 
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน"วันท้องถิ่นอุตรดิตถ์ รวมพลังสร้างท่าเหนือ
เมืองน่าอยู่" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
 
การประชุมสภา อบต.บ้านหม้อ ครั้งแรก
วันที่ 25 ก.พ.57 ณ ห้องประชุมสภา ฯ
 
ประมวลภาพกิจกรรม
งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค้นหาที่ Google ................
จำนวนผู้เข้าชม
Counter